INTEGRITETSPOLICY

Wasséns & CO AB värmar högt om din personliga integritet när du använder dig utav våra tjänster. Vi har därför utarbetat en policy som berättar och förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personliga uppgifter.
Denna policy kan när som helst komma att ändras, så var alltid noga och kontrollera vad som gäller.
Senast versionen av vår Intefritetspolicy finns alltid tillgänglig på wassens.se.

Denna policy gäller för våra onlinetjänser, samt eventuellt insamlade uppgifter från våra tre fysiska butiker i Göteborg.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
Dsadsa Wasséns & CO AB är personuppgiftansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi är ansvariga för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt sätt i enlighet med tillämpad lagstiftning.

VAR LAGRAS MINA UPPGIFTER?
De personuppgifter som samlas in kommer att hållas inom Europa och EES. Om du inte bor utanför Europa och önskar tillhandahålla våra tjänster.
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav till följd utav en lagstadgad skyldighet.

Wasséns & CO AB kan även i övrigt överföra dina personuppgifter till en tredje part i de situationer som anges nedan i denna Integritetspolicy.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?
Vi samlar in och lagrad den information om dig som du själv lämnar till oss, detta gäller så som namn, adress, kön, födelsedatum (i Sverige personnummer), intressen, e-mailadress, mobilnummer och informationen om hur du vill bli kontaktad av oss (via e-post och/eller SMS).

Vi samlar in uppgifter vid köp, besök av vår hemsida såsom elektronisk identitet, information kring köpta varor, pris, datum och butiker för köpet och eventuella returer.
Om du lämnar ut dina uppgifter i butik eller kontaktar oss samlar vi in dina personuppgifter rörarande detta.

Det är ditt eget ansvar att uppdatera dina adress- och kontaktuppgifter.
Du är varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst via, kundservice@wassens.se om du önskar att vi uppdaterar dina uppgifter.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
• - För att kunna fastställa din identitet.
• - För att säkerställa din identitet behöver vi i vissa fall personnummersätta din adressuppgift, detta sker via godkänd leverantör av dessa tjänster.
• - Skapa och hantera ditt konto (detta konto kommer alltid att vara gratis)
• - Behandla dina beställningar och returer.
• - Kontakta dig med leveransbesked eller om ett problem uppstår vid leverans av dina produkter.
• - Kontakta dig när din beställning går att hämta.
• - Besvara dina frågor via e-post eller via kundtjänst.
• - Analys och segmentering för riktade kampanjer.
• - Utskick av generell information och riktade budskap (via e-mail, sms eller sociala medier).
• - Informera om event/evenemang.
• - Bjuda in till event/evenemang.
• - Kontroll av ålder vid e-handel (18 år)
• - Skicka enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.
• - Testa och förbättra våra system, tillhandahålla tjänster.
• - Förhindra bedrägeri eller missbruk av våra tjänster.
• - För att du ska kunna delta i våra tävlingar.

LAGRINGSTID
Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag.
Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Fakturor sparas i enlighet med bokföringslagen.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?
Du kan när du vill, och när som helst ändra eller avböja de samtycken du lämnat via kundtjänst eller de utskick du får.

En gång om året så har du rätt att begära information om vila personuppgifter som finns lagrade hos oss. Ändamål med behandling av dessa personuppgifter, information om varifrån dessa personuppgifter hämtats. För att få ta del av denna information skall begäran vara skriftlig och skickas till vårt huvudkontor på följande adress:

Wasséns & CO AB
Klangfärgsgatan 14
426 52 Västra Frölunda


Anser du att Wasséns & CO AB har behandlat dina personuppgifter felaktigt eller behandlats i strid med tillämpad lagstiftning har du rätt till att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vår kundtjänst.

Vi kan komma att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som stoppar oss från att omedelbart ta bort somliga uppgifter, exempelvis bokföringslagen. Det kan även komma att hända att behandlingen är nödvändig för att vi skall kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. När Wasséns & CO AB har rätt enligt lag, att behandla dina personuppgifter trots att du begärt dessa skall tas bort.

Du har rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad. Eventulla kostnader för detta står beställaren för.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätten att klaga hos tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi kommer inte att överföra eller sälja dina personuppgifter till tredje part i reklamsyfte.
Dina uppgifter kan dock komma att lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, som exempelvis till leverantörer för att hantera transport av beställda varor & produkter och för analys av dina uppgifter för att vi skall kunna erbjuda dig bättre erbjudanden.

De företag vi använder oss utav är kontrakterade av oss och får endast använda de uppgifter vi ställt till deras förfogande i enlighet med våra villkor. Dessa företag är kontrakterade till att ej sälja eller överlåta dina uppgifter vidare.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?
Wasséns & CO AB vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte går att förlora, förstörs, att obehöriga personer kommer åt dem eller att de manipuleras.
Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med den tekniska utveckligen.

Samtliga transaktioner som görs genom hemsidan där dina personuppgifter används krypteras med hjälp av SSL (Secure Socket Layer).

COOKIES
Cookies är data som skickas från en webbplats som lagras lokalt i besökarens webbläsare medan hen besöker en webbplats. Om personen besöker samma webbplats igen så kan sparad data i cookien hämtas upp och notifiera webbplatsen om besökarens tidigare aktiviteter.

Vi använder oss utav cookies för att skapa en bättre upplevelse för dig som kund. Det kan exempelvis innebära information vilka sidor du besökt på wassens.se, besökarens landval och information kring tidigare besök.

Vill du läsa mer om cookies, kan du göra det här: http://www.allaboutcookies.org/.

När du besöker wassens.se samtycker du till användningen av cookies. Du kan när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Om du inte godkänner cookies, så kommer du inte kunna handla via vår webshop.

Google Analytics
Data/Cookies kan samlas in anonymt och rapporter sammanställs om antal besökare, tid på sidan och vilka sidor som besökts. För ytterligare information om Googles integritetsregler, klicka på följande länk: www.google.com/intl/en/policies/privacy.

EXTERNA LÄNKAR
På wassens.se kan det förekomma länkar till externa webbsidor. Dessa omfattas inte av denna policy.
Wasséns & CO AB tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till, eller externa länkar som lämnas ut från oss.

När det kommer till Instagram och Facebook så kommer vi att granska de bilderna som taggas med någon utav våra hashtags eller vårt konto, innan vi väljer att publicera dem på några av våra kanaler.
Genom att tagga din bild med oss eller våra hashtags så samtycker du till att Wasséns & CO AB publicerar din bild i våra kanaler.

KONTAKT
Har du frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dina uppgifter, är du hjärtligt välkommen att kontakta vår kundtjänst.
När det gäller hantering av dina personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till oss hittar du genom att klicka HÄR

Senast uppdaterad 2018-05-22

Till toppen av sidan
Produkter
Kundtjänst
Övrigt

To top